فارغ التحصیلان پیام نور مرکز شبستر
تاريخ : چهارشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۸ | نویسنده : مسئول فارغ التحصیلان مرکز شبستر

دانشجویان مشروح ذیل جهت دریافت اصل دانشنامه به امورفارغ التحصیلان مرکز شبستر مراجعه نمایند.

 

به همراه داشتن اصل گواهی موقت وتمبر ۱۰۰۰۰ ریال از بانک ملی الزامی است .

۱-خدیجه صادقی بناب  ۲- فرزانه میرزائی ۳- کاظم صلاحی راد ۴- حسن هادی

عبدالجبار  ۵- اسمعیل اسدی ۶- کاظم خوش نشین سفید انجدید ۷- کاظم

همتی  ۸- پیمان کریمانی ۹- ودود نقوی خیره مسجد  ۱۰- فرزانه ابراهیمی پور

بقالی  ۱۱- علی انصاری اوزی  ۱۲-علی مهدی عباس پور  ۱۳-مریم عنایت

بخشایش ۱۴- میر علی اصغر موسوی کرد کندی ۱۵- قهرمان رضائی ۱۶- محرم

حشمتی ۱۷- فریده وحیدی سفیدان جدید ۱۸- شهناز پور قلی۱۹- حمیده سعیدی

خاتونی۲۰- رقیه صادق دخت سردهائی ۲۱- ملیحه نقوی ۲۲- حسنیه غفاری غازانی

۲۳- رقیه فرجی۲۴- هدایت فریدونی قلعه ۲۵- رقیه علی پور ۲۶- الناز ناصری اذری۲۷-

لیلا روشن ضمیر ۲۸- شمسی ابراهیم زاده خامنه  ۲۹- علی یدالهی  ۳۰- راضیه

اسوار اهل ایمان  ۳۱- عزیزه غیور انرجان  ۳۲-مینا احمدی ۳۳- رعنا احمدی  ۳۴-

علی قدرتی سهلان  ۳۵- فاطمه عبدی اهل  ۳۶- رقیه بابا اهنگر  ۳۷- فهیمه مقامی

نیا  ۳۸- اصغر بلخی وایقان  ۳۹- حلیمه یوسف زاده  ۴۰- قاسم عبدی کچی

کاغی  ۴۱- ابوالفضل جوان بخت حسین اباد ۴۲- حمید اوریده ۴۳-میر یوسف محمودی

۴۴- حیدر محمدنژاد  ۴۵-شعبان نهانی ۴۶- پیمان علی زاده دانشی  ۴۷- محمد

موسی پور ۴۸- یوسف ملکی فر  ۴۹- محمد جباری ۵۰- یوسف قلی زاده گرجانی ۵۱

- یوسف شیری زاده  ۵۲- امین رضا پاشازاده خسروشاهی  ۵۳-شیریندل احمدی  ۵۴

-حسین ابری وایقان  ۵۵- وحید با حجب وظیفه   ۵۶- حسن پوراقای دیزجی  ۵۷-

حسن میکائیل پور ۵۸- علی منافی  ۵۹- مریم حسینی قره باغ  ۶۰- ماهرخ

وحدانی  ۶۱- معصومه فتحعلی نژاد  ۶۲- صدیقه هریسی  ۶۳- خدیجه عبداله

زاده  ۶۴-شفیقه رحمن زاده گرگری  ۶۵- رعنا عجبشیری  ۶۶- کریم فتحی  ۶۷-

فاطمه غریب دوست ۶۸- رقیه علی پور خرمالو ۶۹- مدیه باقری فر  ۷۰-صدیقه بهرامی

بیرق ۷۱- ماهروخ طالع ۷۲- حمیده تندکار  ۷۳-زهرا محمودی محمود علیلو ۷۴- ملیحه

شمس دیبا  ۷۵-رعنا رضاپور  ۷۶- اکرم تیموری غرب  ۷۷- زلیخا وظیفه قزلدیزج  ۷۸-

مهین طالبی زنگبار  ۷۹- تیمور زمانلو  ۸۰- ژاله پور کریم  ۸۱- محمد حسن پور  ۸۲-

عالمه جمشیدی بدر  ۸۳- فهیمه بهنامیان  ۸۴- علیرضا سرخسی  ۸۵- شیلا

جمالی   ۸۶- الناز صادقی  ۸۷- زهرا انصاری  ۸۸- اکرم زارعی باجه باج  ۸۹- ناهید

اهنگریه  ۹۰- لیلا متعالی  ۹۱- بتول اقابیگلو  ۹۲- راحله قویدل باجه باج  ۹۳- فاطمه غلام پور آقکهریز ۹۴.حسین پیرعلیلو ینگجه۹۵- خدیجه سلیمی۹۶- فاطمه فیروزامندی۹۷- طیبه اصغریان اندریانزهرا نیازی سیسی۹۸- مهدی اسماعیلی۹۹- لیلا روشنی اسکوئی۱۰۰- الهام فقیری بیرامی۱۰۱- صغری کوه کنی ۱۰۲- محمد محمودی۱۰۳- سمیه دهقانپوری ۱۰۴- اعظم رهنمون صوفیان ۱۰۵- زهرا قهرمانی نصب۱۰۶- فاطمه اکبری باغی۱۰۷- علیرضا گوزلی اصل۱۰۸- اذر جلیلی۱۰۹- علیرضا بنیادی وایقان۱۱۰- علی دانشور ۱۱۱- فاطمه ایرانی چوان۱۱۲- محمد علی بیکلو۱۱۳- نسرین صومعه۱۱۴-  رعنا روشنایی ملت ۱۱۵- حمیده قهرمانی نهر۱۱۶- رسول بیدقی۱۱۷- وحیده انصاری لیقوان۱۱۸- رضا نادری۱۱۹- حکیمه مطلبی

۱۲۰- وجیهه غالب سردرودی۱۲۱-مریم غفوری ۱۲۲- ژيلا جليل پورمونس123-معصومه عهدی124-محمد رضوی


 

گواهینامه های موقت کارشناسی

۱-علیرضا سرخسی  ۲-ناهید حاجی پور صوفیانی  ۳-مریم قاسم پور سیس ۴-فاطمه

غفار زاده ۶-نازیلا محب  ۷-وحید عطایی شجاعی  ۸-مریم اژدری ایلخیچی ۹-فاطمه

غریب دوست ۱۰-علی قدرتی سهلان ۱۱-مهدی احمدی ۱۲-رعنا عجب شیری  ۱۳-

مریم دهقانی ۱۴-ناهید دلیر حسینی نیا  ۱۵-لیلا آهنگر زاده مارالانی ۱۶-خدیجه

عبدا.. زاده ۱۷-معصومه سقایی لیقوان ۱۸-کریم رونقی صوفیانی ۱۹-علی دانشور ۲۰-

فاطمه پور ولی ۲۱-عزیزه جباری دیشگدوکی ۲۲-رضا خلیلی صیفار ۲۳-لیلا با حجب

ابراهیمی ۲۴- سرین صوفیانی ۲۸- رضا اسماعیل پور امینی  ۲۹- نیر اسمعیل پور  ۳۰

- ژاله پورکریم  ۳۱- زهرا انصاری  ۳۲- الناز صادقی  ۳۳- اکرم زارعی  ۳۴- مهین طالبی

زنگبار ۳۵- علیرضا گوزلی اصل ۳۶- محمد حسن پور  ۳۷-معصومه رئیسی شندی ۳۸-

لیلا متعالی ۳۹-مجتبی سرخسی ۴۰-ناهید آهنگریه ۴۱-عالمه جمشیدی ۴۲-راحله

قویدل ۴۳-بتول آقابیگلو  ۴۴-تیمور زمانلو  ۴۵- پروانه پور شفیع سیس ۴۶- عزیزه

مشهدی جعفر لو ۴۷- هانیه سیدی جوادی ۴۸- مهدی حسین پور مقدمی ۴۹-

حکیمه مطلبی۵۰- صمد ناصری اذر ۵۱- رضا نادری ۵۲- زهرا زمانلوی زکریا ۵۳- فرید

علاف خجسته ۵۴- حبیب غفاری حدیقه ۵۵- فریبا صفری۵۶- مجید موسی خانی ۵۷-

نسرین مطلوبی ۵۸-ابوطالب غلامی ۵۹- مریم غفوری۶۰- زکیه نیکنام لاله ۶۱- راضیه

ژرفیان فرد ۶۲-مرتضی رحیمی ۶۳- نگین میاندشتی ۶۴- رعنا حسن زاده بشیر ۶۵-

زهرا زرعی ۶۶- اکرم بخشی شعاعی۶۷- محمد باقر ستارپور سیف۶۸- محمد فعله

سلیمانی نژاد۶۹ - رسول بیدقی ۷۰- مهدی اسماعیلی ۷۱- صغری کوه کنی۷۲- اذر

جلیلی۷۳- لیلا روشنی اسکوئی۷۴-الهام فقیری بیرامی۷۵- فرناز تقی پور ۷۶- راحله

موذن دیزجی۷۷-  غلامحسین کرد اوغلی اذر۷۸- محی الدین عادل لسان   ۷۹- رعنا

روشنایی ملت  ۸۰- فاطمه اکبری باغی  ۸۱-وحیده انصاری لیقوان  ۸۲-زهرا قهرمانی

نسب  ۸۳- اعظم رهنمون صوفیانی  ۸۴- امیر فعله سلیمانی نژاد  ۸۵- فاطمه فیروز

امندی  ۸۶-زهرا نیازی  ۸۷- حمیده قهرمانی نهر  ۸۸- سمیه دهقانپوری   ۸۹- خدیجه

سلیمی  ۹۰- اکرم شکرزاده اقاعلیلو  ۹۱- وجیهه غالب سردرودی ۹۲- طیبه اصغریان

اندریان  ۹۳-محمدرضا اسماعیلی  ۹۴- فاطمه جوانمرد چوبانلار  ۹۵-رامین سرابی  ۹۶

- محمدرضا رستمی خطیبی  ۹۷- رویا باقری فسقندیس  ۹۸- کبری تاری فرد ۹۹-

مهناز پناهی  ۱۰۰- محمدشهبازی اصل  ۱۰۱- طاهره هاشمی هزه جان  ۱۰۲-

اشرف عباس زاده  ۱۰۳- پرویز نعمتی  ۱۰۴- بهزاد طالبی  ۱۰۵- حسین سبحانی

شاهمرسی   ۱۰۶- امنه جعفری   ۱۰۷- ساناز عیوب غازانی  ۱۰۸-الهام

شکاری  ۱۰۹- ابراهیم اسماعیل پور  ۱۱۰-رقیه قاسمی  ۱۱۱-حسین نظری  ۱۱۲-

وحیده ذبیحی  ۱۱۳- الهام آقاپور   ۱۱۴- ولی محمدپور  ۱۱۵- اباذر هادی

کمارسفلی  ۱۱۶- سیدسینا سیدخوشکار   ۱۱۷-  ارسلان اصلانی قراداغلو  ۱۱۸-

معصومه هوشیار قراملکی  ۱۱۹-عاطفه دردائی جوقان   ۱۲۰- زهرا خانی  ۱۲۱- هاله

اشرفی پور ۱۲۲- زهرا نوران بخشایش۱۲۳- منیژه شفاعی نهند۱۲۴-معصومه رئیس شندی۱۲۵-اکرم شکر زاده آقا علیلو۱۲۶-حسین نصیرپور۱۲۷-زهرا جلیور۱۲۸- صغری مهرداد۱۲۹- زهره قدیمی

 ۱۲۸- مینا تقوی۱۲۹- فریبا پور دهقان۱۳۰- عزیزه احمدزاده۱۳۱- معصومه محمدپور سرای۱۳۲- علیرضا زارع جند۱۳۳- یونس رستمی سخا۱۳۴- پرویز یاری حاج عیوضلو۱۳۵- راضیه شبان شبستری۱۳۶- حسین امامی۱۳۷- شهرام شربتی علیشاه۱۳۸- حبیبه خانزاده جیقه۱۳۹- مریم حاجی پور۱۴۰- فهیمه صالحی۱۴۱- لطیفه چابک۱۴۲- مهری دادرس۱۴۳- حکیمه آسمانی ایرانق۱۴۴-معصومه زارعی۱۴۵- فریبا محمودی۱۴۶- مریم امینی خسرقی۱۴۷-فاطمه یوسفی پورماجد۱۴۸-مصطفی مشیری تبریزی149-مجید موسی خوانی150--محی الدین عادل لسان151-فاطمه نادری

 اسلایدر

دانلود فیلم