فارغ التحصیلان پیام نور مرکز شبستر
تاريخ : سه شنبه ۱۹ آبان۱۳۸۸ | نویسنده : مسئول فارغ التحصیلان مرکز شبستر
گواهینامه های موقت کارشناسی زیست شناسی

 

 

۱- سمیه کریم زاده ۲- سمیه شکوری ۳- منیزه دانی  ۴- امه لیلا بنائی  ۵- مریم

صالحی مرکید  ۶- راضیه منافی   ۷- زکیه نیکی پار   ۸- جواد شیرعلیزاده   ۹- الیاس

حسین زاده  ۱۰- حکیمه بابائی  ۱۱-نازیلا یاری ۱۲- زهرا کاظمی   ۱۳- رباب امامی

ولیلو ۱۴- رباب حیدری مرادلو  ۱۵- نیر نصیری زرین قبائی  ۱۶- اشرف مقدسی کوزه

کنان ۱۷- سمیه قربانی ۱۸- نسرین سیدئی ثانی  ۱۹- طاهره عبدالحسین زاده ۲۰-

کبری سلیمانی ۲۱- زینب شیخلو ۲۲- زینب صادق پورخامنه ۲۳- فاطمه میرزائی  ۲۴-

اعظم لایق بافنده پور ۲۵- رضا خیری ۲۶- رقیه ناصری نزاد مهری   ۲۷- شبنم

نظارتی  ۲۸- مهتاب شب خوان ۲۹-معصومه حسنی اسفنجانی    ۳۰-روح انگیز امانی

نظرلو   ۳۱-مهناز محمدی جوبند ۳۲-سمیه شاکری  ۳۳-اکرم شفوی نیک  ۳۴-مرضیه

حیدری پارام   ۳۵-مرضیه یوسف زاده  ۳۶-علی ساعی کجاباد  ۳۷-مجید عقیل

زاده  ۳۸-طیبه غفار نژاد  ۳۹-ندا سخنور   ۴۰-ژیلا نعلبند کردیها  ۴۱-عفت حسین زاد

بهبود  ۴۲-کبری لازمی بالوجه ۴۳-معصومه محمد خانی  ۴۴-سمیرا غلامی آذر  ۴۵-

آرزو رجبی  ۴۶- سمیه محمدزاده  ۴۷- عزیزه   شهریاری  ۴۸- رقیه خدایی  ۴۹- رضا

یاری   ۵۰- مریم پجاز  ۵۱- فریبا بختیاری کلوجه  ۵۲- راحله پورنقی   ۵۳- حکیمه

امینی  ۵۴- وحیده فاضلی ممقانی۵۵- مهرداد برنجی۵۶- افسانه یزدانی شمس۵۷-

لیلا لطفی ۵۸- سمیه داداش زاده ۵۹- فاطمه علافیان باسمنج ۶۰- سمیه بیرامی ۶۱

- نسرین پور شفیع سیس ۶۲- لیلا ابراهیمی شیخ احمدلوئی ۶۳- سمیرا عظیمی

غازانی ۶۴- نگار امینی ۶۵- رسول ارش پور ۶۶- سمیه حاتمی نعمتی ۶۷- فریبا

نمکی خامنه ۶۸- سیمین دلیر بایرامی زاده۶۹- رویا محمدزاده ۷۰- ریحانه اهنگر پروین

۷۱- صدیقه اصغریان  ۷۲- مکرم طالبی   ۷۳- منیژه دانی  ۷۴-محمدزارعی  ۷۵- فریده

احمدلو  ۷۶-سید سعید عقیل زاده   ۷۷- محرم دهقانی   ۷۸- حسن نوری  ۷۹-

طاهره پیغامی ۸۰- حمید دردمند  ۸۱- حنانه بلیلان  ۸۲- جعفر شکری ۸۳- ارزو

سرتیبی  ۸۴- سمیه داداش زاده گرگری۸۵- سکینه سلیمان پور۸۶-امید جمشیدی

 کندجانی۸۷- محمد رضا ابراهیمی

 ۸۸- سیما خادم راد۸۹- بهناز نژاد لاله ۹۰- سمیه عباداله زاده۹۱- لیلا بابائی۹۲-فاطمه محمدزاده۹۳- مریم زمانی امیر زکریا۹۴- پریسا مقدم دلجو۹۵- ژیلا افکاری اسفهلانی۹۶- مریم انصاری میاردان۹۷-شبنم مرامی زاده98-اعظم آقا محمدی99-فرناز مشمول

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان مشروحه ذیل جهت دریافت  اصل دانشنامه پایان تحصیلات به امور فارغ التحصیلان مرکز شبستر مراجعه نمایند.

 

به همراه داشتن تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی از بانک ملی و اصل گواهی موقت الزامی است.

 

۱- ناهیده یعقوبی   ۲- رضا یاری  ۳- رقیه خدائی  ۴- سمیرا غلامی اذر  ۵- فریده

بقائی قره اونه  ۶- راحله پور نقی  ۷- روح انگیز امانی نظرلو  ۸- شبنم نظارتی  ۹-

مجید عقیل زاده  ۱۰- سمیه محمدزاده  ۱۱- مریم پجاز  ۱۲- مهتاب شب خوان  ۱۳-

معصومه حسنی اسفنجانی  ۱۴- اعظم لایق بافنده پور  ۱۵- رقیه ناصری نژاد

مهری  ۱۶- سمیه شاکری  ۱۷- معصومه محمدخانی  ۱۸- فریبا بختیاری کلوجه  ۱۹-

طیبه غفارنژاد  ۲۰- عزیزه شهریاری  ۲۱- رضا خیری  ۲۲- زینب صادق پور خامنه ۲۳-

حکیمه امینی  ۲۴-ژیلا نعلبندیها ۲۵- رویا محمد زاده وحدتی۲۶- صدیقه اصغریان ۲۷- مهرداد برنجی۲۸- طاهره پیغامی۲۹- محرم دهقانی۳۰- فریده احمدلو۳۱- مکرم طالبی۳۲- رباب حیدری مرادلو۳۳- زهرا کاظمی۳۴- جعفر ولیزاده۳۵- رباب امامی ولیلو۳۶- سمیه خالقی جمال اباد۳۷- آرزو رجبی38--سمیه قربانی 39-نازیلا یاری40-نیر نصیری زرین قبائی

 

 اسلایدر

دانلود فیلم